Voorwaarden

Voorwaarden

Disclaimer
Ondanks alle zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de website van de Kuypers Cosmetics, kan Kuypers Cosmetics niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortkomt uit, of in enig opzicht verband houdt met, het gebruik van de website van Kuypers Cosmetics, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Wijzigingen van de website kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enig bericht vooraf worden aangebracht.

Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, gereproduceerd of in enige vorm worden gedistribueerd, geheel of gedeeltelijk, zonder schriftelijke toestemming.

Leverings- en verkoopvoorwaarden
Toevoegingen op de algemene leverings- en verkoopvoorwaarden zijn:
– Art 7 en 8,910 zijn i.v.m. veranderde wetgeving komen te vervallen.
– Voor f dient u € te lezen.
– Onze aangepaste leveringsvoorwaarden zullen binnenkort ge-update en opnieuw gedeponeerd worden. Hiervoor blijven de huidige voorwaarden bindend behoudens die onderdelen die door veranderde wetgeving niet houdbaar zijn.

leverings- en verkoopvoorwaarden Kuypers Cosmetics

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!